Ορίζοντας μία εντολή για Περιορισμό Απωλειών και/ή Λήψη ΚΕρδών, μπορείτε να έχετε καλύτερο έλεγχο στον λογαριασμό σας. Σας προφυλάσσει από το να πρέπει να επιβλέπετε διαρκώς τις ανοιχτές σας συναλλαγές και σας επιτρέπει να αποφασίσετε, εκ των προτέρων, σε ποιο σημείο να κλείσετε τη συναλλαγή ενώ είτε θα λαμβάνετε τα κέρδη σας ή θα περιορίζετε τις απώλειες σας. Σημείωμα: Να ορίσετε τα SL και TP μπορεί να είναι μία ευαίσθητη διαδικασία, και κάποιες φορές πρέπει να την προσαρμόζετε ενώ η συναλλαγή είναι ανοιχτή. Ο ορισμός τους πολύ κόντα στην τιμή εισόδου μπορεί να οδηγήσει σε ένα πρόωρο κλείσιμο της συναλλαγής, ενώ ο ορισμός τους πολύ μακριά από την τιμή εισόδου μπορεί να αποδειχθεί μη αποτελεσματικός, γιατί είναι πολύ εκτός.