Στο κλείσιμο κάθε συναλλαγματικής ημέρας, τα CFDs υπόκεινται στην διαδικασία της ολονύκτιας χρηματοδότησης, δια της οποίας μία ενδιαφέρουσα προσαρμογή εφαρμόζεται για να διατηρήσει τις συναλλαγές ανοιχτές "όλο το βράδυ", ή πιο συγκεκριμένα, κατά το κλείσιμο της αγοράς. Η προσαρμογή μπορεί να είναι θετική ή αρνητική, εξαρτάται από την κατεύθυνση της συναλλαγής και τα βασικά επιτόκια. Η υπολογισμένη αξία και το ποσοστό της ολονύκτιας χρηματοδότησης του επενδυτικού τίτλου εφαρμόζεται για μία ημέρα. Τα CFDs που συναλλάσονται 5 ημέρες την εβδομάδα θα πιστωθούν ή θα χρεωθούν με ένα ποσό 3 φορές μεγαλύτερο απο το κανονικό ημερήσιο ποσό, την τελευταία ημέρα της εβδομάδας, καθώς θα καλύπτεται και το Σαββατοκύριακο.