Na rynkach finansowych pip (punkt procentowy) zwykle odnosi się do najmniejszej jednostki zmiany kursu pary walutowej. Większość głównych par walutowych jest wyceniana z czterema lub pięcioma miejscami po przecinku, a pips to czwarta cyfra po przecinku, podczas gdy piąta cyfra to dziesiąta część pipsa. W przypadku walut dolarowych pipsy są równe 1/100 centa.