Το Pip σημαίνει Percentage In Point. Για τα περισσότερα ζεύγη νομισμάτων, αναλογεί στην κίνηση μίας μονάδας του τέταρτου δεκαδικού ψηφίου στην τιμή, αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις όπως τα ζεύγη Ιαπωνικού Γιεν και ακόμα και μετοχές και άλλοι επενδυτικοί τίτλοι, όπου αναλογεί στην κίνηση μίας μονάδας στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο της τιμής. Επιπρόσθετα, για κάποιους επενδυτικούς τίτλους, το Pip μπορεί να αναλογεί στην κίνηση μίας μονάδας ή και εκατοντάδων.