Ολες οι συναλλαγές των οποίων ο υποκείμενος τίτλος είναι ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης,  που δεν έχουν κλείσει πριν την ημερομηνία του Rollover, μετκυλούνται αυτόματα από την Εταιρία στην επόμενη ημερομηνία Rollover, έτσι ωστέ η συναλλαγή να παραμείνει ανοιχτή. Κατά την εκτέλεση αυτού του Rollover, το ανοιχτό Κέρδος/Ζημιά της συναλλαγής θα προσαρμοστεί σύμφωνα με την διαφορά τιμής ανάμεσα στο παλιό και στο νέο συμβόλαιο, κρατώντας έτσι το κέρδος/ζημιά αμετάβλητο*. Κατά το Rollover, το ανοιχτό κέρδος/ζημιά θα επιβαρλυνεται μόνο με το spread. Επιπρόσθετα, όλες οι σχετικές εντολές ορίων θα προσαρμοστούν σύμφωνα με το νέο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης.