1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις

 2. Μπείτε στο Face ID & Passcode

 3. Ενεργοποιήστε τη χρήση του Face ID για την αυτόματη συμπλήρωση κωδικού πρόσβασης.

 4. Επιστρέψτε στις Ρυθμίσεις

 5. Μπείτε στους κωδικούς πρόσβασης

 6. Επιλέξτε την αυτόματη συμπλήρωση κωδικού πρόσβασης.


  Ελέγξτε ότι η επιλογή AutoFill Passwords (Αυτόματη συμπλήρωση κωδικών πρόσβασης) είναι ενεργοποιημένη και ότι η επιλογή Keychain (Κλειδοθήκη) είναι ενεργοποιημένη.


  Στη συνέχεια, επιστρέψτε στους κωδικούς πρόσβασης και πατήστε το σύμβολο "+".

 7. Προσθέστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για την ιστοσελίδα της iFOREX Europe


 8. Πηγαίνετε στη σύνδεση της ιστοσελίδας της iFOREX Europe και επιλέξτε το πεδίο "όνομα χρήστη". Επιλέξτε το προτεινόμενο όνομα χρήστη και/ή τον κωδικό πρόσβασης που εμφανίζεται στο πάνω μέρος του πληκτρολογίου.
  1. Συνδεθείτε από την εφαρμογή

  2. Συνδεθείτε από το Safari

  3. Συνδεθείτε από το Chrome

 9. Πατήστε "Σύνδεση"