Aan twee van de volgende criteria moet worden voldaan om een particuliere klant als een professionele klant te kunnen behandelen:

  • De klant heeft op de relevante markt transacties van aanzienlijke omvang verricht met een gemiddelde frequentie van 10 per kwartaal gedurende de voorafgaande vier kwartalen.
  • De omvang van de financiële instrumenten portefeuille van de klant, gedefinieerd als contante stortingen en financiële instrumenten, bedraagt meer dan 500.000 euro.
  • De klant werkt of heeft ten minste één jaar gewerkt in de financiële sector in een beroepsfunctie waarvoor kennis van de beoogde transacties of diensten vereist is.