Aby traktować klienta nieprofesjonalnego jako wybranego specjalistę, muszą zostać spełnione dwa z następujących kryteriów:

  • Klient przeprowadził transakcje o znacznej wielkości na właściwym rynku ze średnią częstotliwością 10 na kwartał w ciągu ostatnich czterech kwartałów.
  • Wielkość portfela instrumentów finansowych klienta, definiowana jako obejmująca depozyty gotówkowe i instrumenty finansowe, przekracza 500,000 euro.
  • Klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku zawodowym, które wymaga znajomości przewidywanych transakcji lub usług.