Jako regulovaná finanční instituce jsme ze zákona povinni ověřovat totožnost našich zákazníků. Provádíme to tak, že klienty žádáme o zaslání několika oficiálních dokumentů. To nám umožňuje chránit naše klienty tím, že předcházíme krádeži identity a bráníme podvodům nebo pokusům o praní špinavých peněz.

Naši klienti jsou povinni zaslat barevnou kopii úředního dokladu totožnosti (občanský průkaz či cestovní pas) a dokladu o bydlišti (např. účet za služby, bankovní výpis atd.). Dokument musí být mladší 6 měsíců a nesmí se jednat o P.O.Box. Pro klienty, kteří provedli vklad kreditní kartou, požadujeme kopii obou stran kreditní karty (se skrytými prvními 12 číslicemi na přední straně karty a kódu CVV na zadní straně karty). Společnost může požádat o další dokumenty v závislosti na regulačních požadavcích.

iFOREX Europe vám umožňuje zasílání dokumentů třemi způsoby:

  1. e-mailem (vezměte laskavě na vědomí, že e-mailem nemůžeme přijímat kopie kreditních karet; kopie průkazu totožnosti a dokladu o bydlišti akceptovány jsou);
  2. faxem (vezměte laskavě na vědomí, že kopie kreditních karet nepřijímáme faxem; kopie průkazu totožnosti a dokladu o bydlišti akceptovány jsou);
  3. nahráním dokumentů přes obchodní platformu.