Ως εξουσιοδοτημένο και αδειοδοτημένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα, είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να κάνουμε ταυτοποίηση των πελατών μας. Αυτό γίνεται ζητώντας από τους πελάτες μας να στείλουν ορισμένα επίσημα έγγραφα. Αυτό μας επιτρέπει να προφυλάσσουμε τους πελάτες μας αποτρέποντας την κλοπή ταυτότητας, και να εμποδίσουμε κάθε απάτη ή άλλη προσπάθεια ξεπλύματος χρήματος.


Οι πελάτες μας  καλούνται να μας στείλουν ένα έγχρωμο αντίγραφο ενός επίσημου εγγράφου ταυτότητας (ταυτότητα και διαβατήριο) και ένα πρόσφατο αποδεικτικό διεύθυνσης (λογαριασμός κοινής ωφελείας, κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού, κλπ). Το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πρίν και δεν θα πρέπει να παρουσιάζει μία ταχυδρονική θυρίδα ως διεύθυνση. Για πελάτες που κατέθεσαν με πιστωτική κάρτα, ζητούμε ένα αντίγραφο των δύο πλευρών της πιστωτικής κάρτας (όλοι οι πελάτες πρέπει να βεβαιωθούν ότι καλύπτουν τα πρώτα 12 ψηφία της κάρτας, όπως και τον κωδικό CVV στο πίσω μέρος της κάρτας). Η εταιρία μπορεί να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εποπτικής αρχής.


Η iFOREX Europe σας επιτρέπει να στέλνετε τα έγγραφά σας με τρεις μεθόδους:


  1. Email (παρακαλώ σημειώστε ότι δεν μπορούμε να λάβουμε πιστωτικές κάρτες μέσω Email. Η ταυτότητα και το αποδεικτικό κατοικίας θα είναι αποδεκτά).
  2. Fax (παρακαλώ σημειώστε ότι δεν μπορούμε να λάβουμε πιστωτικές κάρτες μέσω Fax. Η ταυτότητα και το αποδεικτικό κατοικίας θα γίνουν αποδεκτά).
  3. Ανεβάζοντας τα έγγραφα στην πλατφόρμα συναλλαγών.