Jeśli masz problemy z przesłaniem dokumentów za pomocą systemu przesyłania, sprawdź:

  • Pliki muszą być w jednym z następujących formatów: doc, docx, pdf, jpg, jpeg, tif, tiff, gif, png lub bmp
  • Nazwa dokumentów, które próbujesz przesłać, powinna zawierać tylko litery i cyfry. Na przykład plik id.jpg zostanie pomyślnie przesłany, a np. plik i_d. jpg spowoduje błąd
  • Rozmiar pliku powinien być mniejszy niż 10 MB
  • Pliki powinny być przesłane tylko z Twojego konta rzeczywistego
  • Pliki należy przesłać osobno
  • Możesz przesłać maksymalnie 10 plików