Pomoc zdalna umożliwia naszemu zespołowi pomocy technicznej łączenie się z Twoim komputerem przez Internet, przeglądanie ekranu komputera oraz używanie klawiatury i myszy do rozwiązywania wszelkich problemów, które możesz napotkać.

Przed skorzystaniem z Pomocy zdalnej ważne jest, abyś wiedział, że szanujemy Twoją prywatność i bezpieczeństwo oraz zachowujemy całkowitą poufność Twoich danych osobowych, zgodnie z naszą Polityką prywatności.


  1. Kliknij przycisk „Połącz”.
  2. Naciśnij „Uruchom” w wyskakującym oknie.


  3. Naciśnij „Uruchom” w drugim wyskakującym oknie.


  4. Skontaktuj się z nami pod numerem +357-252-04694 i podaj naszemu przedstawicielowi numer identyfikacyjny, który wyświetla się w oknie „Zdalne wsparcie”.